SZUKAMY ŚLADÓW

Przygotowujemy monografię wsi Polany Surowiczne, w związku z tym szukamy wszelkich śladów przeszłości - wspomnień, dokumentów, listów, fotografii.

Jeżeli ktokolwiek mógłby nam w tym pomóc, prosimy o kontakt mailowy: dzwonnica<at>polanysurowiczne.waw.pl, (znaki <at> należy zastąpić symbolem @).
Serdecznie dziękujemy za pomoc.

ШУКАЄМО СЛІДИ

Готуємо монографію села Поляни Суровічні, в зв'язку з тим шукаємо будь-які ознаки минувшини, а саме: спогади, документи, листи, фотографії.

Якщо хтось міг би нам в цьому допомогти, просимо надавати інформацію на e-mail: dzwonnica<at>polanysurowiczne.waw.pl
(<at> треба замінити знаком @).
Дуже сподіваємося та дякуємо.

LOOKING FOR TRACES

We are preparing  the monograph about the village of Polany Surowiczne. Therefore we are looking for any traces concerning past life - memories, documents, letters, photos.

If anybody could help us, please write: dzwonnica<at>polanysurowiczne.waw.pl, (signs <at> should be replaced by @). Thanks in advance.

Polany Surowiczne


Obecnie niezamieszkana dolina, niegdyś ludna wieś - leży we wschodniej części Beskidu Niskiego. Jak większość wsi na terenie Beskidu Niskiego była zamieszkana przez Łemków. Pod koniec XIX w. mieszkało tu 665 osób, prawie wyłącznie Łemków - grekokatolików, w okresie  międzywojennym żyło tu już około 1000 mieszkańców w ponad 100 gospodarstwach. W dole wsi stała drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła z oddzielną, kamienną dzwonnicą. W 1945 wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni do ówczesnego ZSSR, na tereny dzisiejszej Ukrainy. Wieś opustoszała - chaty rozebrano, pola zamieniły się w nieużytki. Drewniana cerkiew również została rozebrana, a z murowanej dzwonnicy zniknął drewniany dach z kopułą. Podobny, przykry los spotkał położony opodal cmentarz. Zarosły go krzaki, a nagrobki zostały poprzewracane i zniszczone. Cmentarz oraz miejsce po cerkwi pozostają pod opieką Styków od ponad 20 lat. Styki prowadzą w Polanach Surowicznych schronisko akademickie - Chałupę Elektryków.

Jak wyglądała dzwonnica przed II wojną, wiemy jedynie dzięki pracom ukraińskiej artystki Oleny Kulczyckiej, która dwukrotnie (1926, 1938 r.). przebywała we wsi..

Ostatnio w internecie zostały udostępnione sztabowe mapy Armii Czerwonej z 1943 roku w skali 1:50 000. Są one nadzwyczaj dokładne. Fragment najbliższych okolic Polan Surowicznych prezentujemy obok.
.