PODARUJ 1% DLA DZWONNICY!

SZUKAMY ŚLADÓW ШУКАЄМО СЛІДИ LOOKING FOR TRACES

Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych


Stan sprzed remontu Stan po pracach wykonanych w 2014 roku Wizualizacja stanu docelowego


Stoi samotnie od ponad 65 lat, pozbawiona wiernych, opieki, opuszczona przez wszystkich.
Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie samosiejek, smagana ulewnymi deszczami i mrożona srogimi karpackimi zimami. Dawniej wyposażona w dach z malowniczą „cebulką” mogła stać setki lat. Nie ma już dawnych mieszkańców, którzy dokonywali bieżących napraw,nie ma cerkwi, przy której stała, nie ma już nikogo... oprócz nas.

Parę lat temu grupa zapaleńców postanowiła zatrzymać proces nieustannego niszczenia obiektu. Rozpoczęliśmy remont.
W roku 2012 naprawiliśmy i zabezpieczyliśmy większość powierzchni murów. W kolejnym roku dokończyliśmy pracę nad murami. W 2014 nakryliśmy mury prowizorycznym dachem. W roku 2015 dokonaliśmy szeregu działań formalnych, związanych ze statusem prawnym dzwonnicy.
Pozostało nakrycie budowli dachem z kopułą. Jeżeli okoliczności pozwolą, planujemy te działania na rok 2017. W tym roku planujemy prace projektowe i działania formalne.

Większość dotychczasowych robót wykonywana była siłami społecznymi, rękami miłośników i zapaleńców związanych z Beskidem Niskim, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz członków Magurycza i Styków. Jednak materiały, transport i organizacja kosztują. Także fachowe prace budowlane będą wymagały opłaty.
Dlatego prosimy o pomoc. Każdego. To jest nasze wspólne dziedzictwo, któremu jesteśmy coś winni.

Relacje z prac są dostępne w sekcji "Multimedia".
Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród tych, którzy mogą wesprzeć nasze działania.

Materiały informacyjne:
1% NA DZWONNICĘ (pełna informacja o sposobie przekazania 1% w ramach ustawy o OPP na nasz projekt)
Portfolio projektu  (kompletna informacja o projekcie do rozsyłania i rozdawania wzdłuż i wszerz - 15 stron, 6 MB), .

 


Organizacje prowadzące projekt

Sarepta

KTE Styki

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” - wspólnota wiernych Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce, sięgająca swoimi korzeniami 1984 r. W 2003 r. Bractwo organizuje m.in. wakacyjne obozy rekolekcyjne dla młodzieży i rodzin, rajdy rowerowe oraz warsztaty pisania ikon w swoich ośrodkach w Nowicy i Komańczy. Od 2015 roku Bractwo jest właścicielem terenu dzwonnicy w Polanach Surowicznych. Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków "Styki" jest od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Gromadzi turystów i miłośników gór - studentów i absolwentów szkół wyższych. Prowadzi znaną chatkę turystyczną pełniącą rolę schroniska - Chałupę Elektryków w Polanach Surowicznych - dawną bazę Niezaleznego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego PW z roku 1981

Magurycz

OM PTTK w Warszawie

Stowarzyszenie Magurycz zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów pd.-wsch. Polski i Karpat. Celem obozów (warsztatów) Magurycza (odbyło się ich ponad pięćdziesiąt!), organizowanych od dwudziestu lat, jest ratowanie, inwentaryzacja i dokumentacja sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej pozostających bez opieki. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie zajmuje się m.in. organizacją wyjazdów, prowadzeniem szkoleń, publikacją wydawnictw, prowadzeniem obiektów noclegowych oraz weryfikacją odznak turystycznych i krajoznawczych. Członkowie zrzeszają się w kołach i klubach. OM ma status OPP. Dzięki Oddziałowi możemy zbierać na nasz projekt 1% podatku.