Polany Surowiczne
Zbiórka na Wspieram.To zakończona. DZIĘKUJEMY!

Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych


Stan sprzed remontu Stan po pracach wykonanych w 2012-14 Wizualizacja stanu docelowego


Stoi samotnie od ponad 65 lat, pozbawiona wiernych, opieki, opuszczona przez wszystkich.
Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie samosiejek, smagana ulewnymi deszczami i mrożona srogimi karpackimi zimami. Dawniej wyposażona w dach z malowniczą „cebulką” mogła stać setki lat. Nie ma już dawnych mieszkańców, którzy dokonywali bieżących napraw,nie ma cerkwi, przy której stała, nie ma już nikogo... oprócz nas.
W latach 2012-14 wykonano naprawę murów i zbudowano prowizoryczny dach. Relacja z prac jest w sekcji "Multimedia".
Większość robót wykonana została siłami społecznymi, rękami miłośników i zapaleńców związanych z Beskidem Niskim, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz członków Magurycza i Styków. Jednak materiały, transport i organizacja kosztują. Także fachowe prace budowlane będą wymagały opłaty. Dlatego prosimy o pomoc. Każdego. To jest nasze wspólne dziedzictwo, któremu jesteśmy coś winni.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do końcowej odbudowy dachu. Przeprowadzamy niezbędne prace formalne oraz zbieramy fundusze.
Prosimy o rozpropagowanie tej informacji wśród tych, którzy mogą wesprzeć nasze działania.

Portfolio projektu (aktualizowane)

ПОРТФОЛІО ПРОЕКТУ


.

 


Organizacje prowadzące projekt

Magurycz

KTE Styki

Sarepta

Stowarzyszenie Magurycz zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego  i środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów pd.-wsch. Polski i Karpat. Celem obozów (warsztatów) Magurycza (odbyło się ich ponad pięćdziesiąt!), organizowanych od dwudziestu lat, jest ratowanie, inwentaryzacja i dokumentacja sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej pozostających bez opieki. Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków "Styki" jest od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Gromadzi turystów i miłośników gór - studentów i absolwentów szkół wyższych. Prowadzi znaną chatkę turystyczną pełniącą rolę schroniska - Chałupę Elektryków w Polanach Surowicznych - dawną bazę Niezaleznego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego PW z roku 1981 Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" to wspólnota wiernych Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce. Organizuje m.in. wakacyjne obozy rekolekcyjne dla młodzieży i rodzin, rajdy rowerowe oraz warsztaty pisania ikon w swoich ośrodkach w Nowicy i Komańczy. "Sarepta" od 2015 roku jest właścicielem terenu cerkwiska, na którym stoi dzwonnica.