SZUKAMY ŚLADÓW ШУКАЄМО СЛІДИ LOOKING FOR TRACES

Remont dzwonnicy w Polanach Surowicznych


2010
2014
2018
2019


Stała samotnie przez ponad 65 lat, pozbawiona wiernych, opieki, opuszczona przez wszystkich.
Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie samosiejek, smagana ulewnymi deszczami i mrożona srogimi karpackimi zimami. Dawniej wyposażona w dach z malowniczą „cebulką” mogła stać setki lat. Nie ma już dawnych mieszkańców, którzy dokonywali bieżących napraw, nie było cerkwi, przy której stała... nie miała nikogo oprócz nas. Zdecydowaliśmy się przywrócić jej dawną świetność.
W latach 2012-14 wykonano naprawę murów i zbudowano prowizoryczny dach. W kolejnych latach dokonano uporządkowania spraw własnościowych, przygotowano profesjonalny projekt odbudowy dachu, w 2018 roku wzniesiono na nowo dach w tradycyjnym kształcie, w 2019 roku zakończono odbudowę. W 2021 zakończono odbudowę wewnętrznych podestów i zawieszono dzwon. W 2022 roku ułożono kamienną podłogę, zawieszono tablice informacyjne oraz skonstruowano ogrodzenie.
Obecnie głównym wyzwaniem jest stałe utrzymanie (koszenie trawy, bieżące remonty).

Portfolio projektu (aktualizowane)

ПОРТФОЛІО ПРОЕКТУ


.

 


Organizacje prowadzące projekt

Magurycz

KTE Styki

Sarepta

Stowarzyszenie Magurycz zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków, dziedzictwa kulturowego  i środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem terenów pd.-wsch. Polski i Karpat. Celem obozów (warsztatów) Magurycza (odbyło się ich ponad pięćdziesiąt!), organizowanych od dwudziestu lat, jest ratowanie, inwentaryzacja i dokumentacja sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej pozostających bez opieki. Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków "Styki" jest od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Gromadzi turystów i miłośników gór - studentów i absolwentów szkół wyższych. Prowadzi znaną chatkę turystyczną pełniącą rolę schroniska - Chałupę Elektryków w Polanach Surowicznych - dawną bazę Niezaleznego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego PW z roku 1981 Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej "Sarepta" to wspólnota wiernych Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce. Organizuje m.in. wakacyjne obozy rekolekcyjne dla młodzieży i rodzin, rajdy rowerowe oraz warsztaty pisania ikon w swoich ośrodkach w Nowicy i Komańczy. "Sarepta" od 2015 roku jest właścicielem terenu cerkwiska, na którym stoi dzwonnica.